Gi Zakrajšek projekt - tematsko ozadje 6
O NAS

ZGODOVINA PODJETJA

gi-zakrajsek-ikona-6

Podjetje je inženir gradbeništva Janez Zakrajšek leta 2008 ustanovil po enajstih letih samostojnega podjetništva. Kot samostojni podjetnik se je ukvarjal pretežno z nadzori in projektiranjem, nato pa s podjetjem GI Zakrajšek d.o.o. razširil dejavnost še z izvajanjem, inženiringom. Leta 2011 se je podjetju pridružila arhitektka Teja Zakrajšek in podkrepila projektantsko ekipo. Odtlej deluje podjetje izključno lokalno, z močnim zaledjem lokalnih soizvajalcev, soprojektantov, kar v praksi rezultira v dobri komunikaciji in stiku z gradbiščem, naročnikom. Od leta 2017 se je krog sodelavcev povečeval, zato smo se 2019 preselili v nove prostore v Trebnjem.

Gi zakrajšek projektna slika9