Gi Zakrajsek projektiranje in načrtovanje
STORITVE

PROJEKTIRANJE IN NAČRTOVANJE

Vsaka stavba je tako trdna kot so trdni njeni temelji; in temelj vsake hiše je natančen in zanesljiv gradbeni projekt z natančno izpolnjeno in urejeno dokumentacijo, pridobljenimi dovoljenji in soglasji ter urejenimi arhitekturnimi načrti in tehničnimi poročili. Kvalitetno izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je edini način, kako lahko na pristojni upravni enoti sploh pridobite gradbeno dovoljenje, ki vam bo omogočilo začetek gradbenih del.

V gradbenem podjetju GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o. vam bomo na podlagi naših dolgoletnih izkušenj pomagali pri pripravi projektne dokumentacije, ki vam bo zagotovila pridobitev vašega gradbenega dovoljenja, ne glede na to ali gre za projekt s področja arhitekturnega projektiranja, krajinsko-arhitekturnega projektiranja, gradbenega ali kakšne druge vrste projektiranja.

Različne faze projekta

Prva faza: priprava projekta za gradbeno dovoljenje

V prvi fazi bomo skupaj z vami pripravili projekt za gradbeno dovoljenje. Tako bomo najprej začeli z osnovno idejo o hiši in lokaciji, ki bo do končne oddaje projekta za gradbeno dovoljenje dobila bolj jasno in konkretno obliko, določeno do najmanjših izmer. Projekt za gradbeno dovoljenje mora namreč vsebovati vse: izčrpna tehnična poročila za različne aspekte hiše, natančne arhitekturne načrte, risbe v merilu, vključno z vsemi priključki (npr. vodovodnim in kanalizacijskim), temelji in streho ter načrt električnih in strojnih instalacij in opreme. Pomembno je, da je načrt funkcionalen in natančen, da v njem ni nobenih nepravilnosti in da predvideva vse predvidene stroške, faze gradnje in uporabljene materiale.

V gradbenem podjetju GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o. se ukvarjamo z najrazličnejšimi dejavnostmi s področja izvajanja gradbenih projektov, vodenja, gradbenega inženiringa in gradbenega nadzora, tako da s svojo ekipo izkušenih inženirjev uspešno pokrivamo vsa področja, ki pridejo v poštev, ko gradite svoj novi sanjski objekt.

V prvi fazi bomo tako zasnovali projekt in predvsem prediskutirali tudi finance in minimalne ter maksimalne vložke investicije. Ta faza je zelo pomembna, ker v njej še niso dorečene vse podrobnosti, vendar vaš projekt počasi že dobiva konkretno obliko. Dobra stran te faze je, da omogoča prostor za kreativnost in prilagajanje osebnim željam, seveda v skladu z lastnostmi obravnavane lokacije. To je faza, v kateri skupaj z vami ugotavljamo, kako v praksi združiti idealen načrt oz. idejo v vaši glavi skupaj z lokacijo in denarnim vložkom, in iščemo kreativne in elegantne rešitve.

Ko bo projekt pripravljen in bomo imeli urejeno vso dokumentacijo, lahko zaprosimo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ko imamo to enkrat v žepu, se lahko lotimo gradnje.

Gi zakrajšek projektna slika2.2

Druga faza: izvedba gradbenega projekta

Če je prva faza bolj teoretična in predstavlja zasnovo in načrtovanje za gradnjo objekta na papirju, je druga faza precej bolj praktična. V tej fazi pod nadzorom vodje gradbenega projekta potekajo dejanska dela na gradbišču. Vodja gradbenega projekta vodi in nadzoruje vsa dela na gradbišču, usklajuje vse izvajalce in podizvajalce, naroča in preverja materiale in vodi gradbeni dnevnik. Je odgovorna oseba za vsako dejavnost na gradbišču, zadolžena, da projekt izpelje od začetka do konca, od položitve temeljev pa do električnega in vodovodnega priključka. Obenem nadzoruje tudi dokumentacijsko in finančno plat projekta.

Nobena odločitev vodje gradbenega projekta ne gre mimo nadzornika gradbenega projekta, ki je odgovoren za preverjanje dela vodje gradbenega projekta. Nadzornik preverja vse odločitve in delovanje vodje gradbenega projekta. Ukvarja se s preverjanjem sledenja finančnemu planu, časovnemu načrtu, kakovosti uporabljenih materialov in samega procesa dela na gradbišču. Vsaka odločitev v zvezi s procesom gradnje vašega objekta je tako dvojno odobrena, tako s strani vodje gradbenega projekta kot tudi njegovega nadzornika.

Gi zakrajšek projektna slika8

Tretja faza: preverjanje funkcionalnosti objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja

V tretji fazi so vsa fizična dela na stavbi zaključena, vse do fasade in cestnega priključka. Objekt je po zagotovitvi vodje gradbenega projekta varen, zanesljiv in primeren za uporabo. Na tej točki je treba zaprositi za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Uporabno dovoljenje se pridobi po tehničnem pregledu objekta, med katerim se preveri njegova varnost za uporabo, stabilnost, funkcionalnost, toplotna izolacija, delovanje vseh priključkov, požarna varnost in sledenje prvotnemu projektu, ki je pridobil gradbeno dovoljenje.

Po tehničnem pregledu objekta in pridobitvi uporabnega dovoljenja nastopi primopredaja. Naročnik lahko nato začne uporabljati objekt v skladu z njegovo predvideno namembnostjo.