Gi Zakrajšek tematsko ozadje 8
STORITVE

NADZORI

Nadzorništvo je bila od nekdaj mediatorska vloga na gradbišču – nadzornik je tisti, ki zastopa zakonodajo, naročnika in pelje gradnje v tekoč poces z konstruktivnim reševevanjem zapletov in nesoglasij. Odgovorni nadzornik sodeluje z ostalimi nadzorniki npr. nadzornik strojnih instalacij in elektro instalacij.

Z novitetami zakonodaje iz leta 2017 se je vloga in odgovornost odgovornega nadzornika povečala, zato bo v prihodnje na tem področju potrebno z doslednostjo in še večjo prisotnostjo na gradbiščih izpolnjevati naloge, ki jih zakon dodeljuje odgovornemu nadzorniku.

Gi zakrajšek tematska slika12