STORITVE

GRADBENI NADZOR

Ali ste trenutno pred novim gradbenim projektom? Ne glede na to, ali je v tem trenutku samo ideja v vaši glavi ali pa vaš projekt že dobiva konkretno obliko, je vsekakor pomembno, da se med samim procesom gradnje ves čas zavedate vseh pravil, imate urejeno dokumentacijo in pri gradnji ne kršite nobenih varnostnih regulacij. Tako bo vaše gradbišče varen prostor za delo, vaša hiša pa zgrajena na trdnih temeljih.

Pogosta vprašanja o gradbenem nadzoru

Kaj sploh je gradbeni nadzor in zakaj ga potrebujemo?

Vsak gradbeni projekt potrebuje več različnih tesno sodelujočih strank: investitorja oz. naročnika, izvajalce in podizvajalce, vodjo gradbenega projekta ter gradbenega nadzornika. Investitor je idejni vodja projekta, tisti, ki tudi plača izvajalce in podizvajalce, gradbenega nadzornika ter vodjo gradbenega projekta. Vendar investitor sam po sebi navadno ni gradbeni nadzornik in nima vseh potrebnih strokovnih kvalifikacij in znanja, da bi opravljal gradbeni nadzor. Tukaj pride vmes tretja stranka – gradbeni nadzornik – ki preverja delo izvajalcev, podizvajalcev in vodje gradbenega projekta.

Vsako gradbišče mora biti podvrženo strokovnemu preverjanju, pri čemer se preverja tako ali dela potekajo skladno z oddanimi načrti v dokumentaciji in ali dejansko stanje na delovišču ustreza določilom, zapisanim v splošnih gradbenih predpisih. Tako se zagotovi tako varnost pri delu kot tudi legitimnost in strokovnost končnega izdelka. Gradbeni nadzor je tako tista baza, na kateri stoji varnost vašega bodočega objekta.

Katere vse lastnosti se preverja med gradbenim nadzorom?

Gradbeni nadzornik bo najprej seveda preveril materiale, ki se uporabljajo pri gradnji, pa tudi že inštalirane napeljave. Preveril bo, ali vse, kar je bilo zgrajeno na gradbišču, deluje pravilno in v skladu z obstoječimi veljavnimi varnostnimi standardi. Njegova naloga je tudi preverjanje, ali dela napredujejo v skladu z vnaprej določenim časovnim načrtom in ne zaostajajo.

Gi zakrajšek tematska slika3

Katera področja dela sploh obsega gradbeni nadzor?

Gradbeni nadzor zajema več glavnih področij, ki se jih da razdeliti na mnoga manjša področja nadzorovanja.

Najprej, treba je poskrbeti za vso potrebno dokumentacijo. To je v veliki meri dolžnost vodje gradbenega projekta, gradbeni nadzornik pa poskrbi, da ta svoje delo s področja pridobivanja dovoljenj in druge ustrezne dokumentacije opravlja korektno in v skladu s predvidenimi roki.

Drugič, pomembno je, da projekt sledi začrtani časovnici in finančnemu planu. Če dela namreč zaostajajo ali pa se ne izvajajo v skladu z načrtom, lahko sama izvedba gradbenega projekta preseže načrtovano denarno investicijo.

Tretjič, pomembno je, da se preveri kakovost vseh materialov, ki morajo ustrezati varnostnim predpisom.

Četrtič, treba je izvajati nadzor med samim opravljanjem del na gradbišču.

V podjetju GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o. vam bomo omogočili strokoven gradbeni nadzor po ugodni in dostopni ceni in tako poskrbeli za varnost in kvalitetno gradnjo vašega objekta, naj si gre za objekt poslovne oz. gospodarske namembnosti, stanovanjski kompleks ali pa družinsko hišo. Obenem se ukvarjamo tudi z izvajanjem vseh vrst gradbenih, zidarskih, kleparskih in rušilnih del, tako od gradnje novih objektov kot tudi renovacije in modifikacije že zgrajenih starejših zgradb.

Kako gradbeni nadzor sploh poteka v praksi?

Preverjanje kakovosti materialov in trdnosti konstrukcije

Za vas bomo nadzorovali sama dela na gradbišču, preverjali trdnost konstrukcije ter kakovost uporabljenih materialov. Preverili bomo tudi vse električne napeljave, priključke in drugo vgrajeno tehnično opremo ter preverili, ali se izvajalec drži vseh predpisov o kvaliteti uporabljenih materialov.

Preverjanje finančnega dela projekta

Pomembno je tudi, da bomo za vas opravili analizo informativnega izračuna stroškov, tako da bomo ugotovili, če bi se dalo na kakšen način zmanjšati stroške same gradnje. Če se bodo med samim procesom gradnje pojavile nepričakovane spremenljivke, ki bodo vplivale na višino same investicije, vas bomo o tem nemudoma obvestili. Naredili bomo tudi obračun izvedenih del.

Preverjanje dokumentacije

Vsak gradbeni projekt seveda zahteva tudi nekaj dokumentacije, ki mora biti pravilno izpolnjena. Ureditev vseh potrebnih dokumentov je dolžnost vodje gradbenega projekta, gradbeni nadzornik pa preverja, da ta opravlja svojo obveznost v skladu s predpisi. Gradbeni nadzornik lahko po drugi strani prav tako pripravi dokumentacijo za tehnični pregled, kar omogoča pridobitev uporabnega dovoljenja.

Gi zakrajšek tematska slika4

Kaj pa podizvajalci gradbenih del?

Da, preverjamo tudi delo, ki ga opravljajo podizvajalci, tako da se vam tudi s te strani ni treba bati površnosti.

Ali lahko gradbeni nadzor opravimo tudi po koncu gradbenih del?

Ne. Pravzaprav morate nadzornika iskati, še preden začnete iskati izvajalca, saj mora gradbeni nadzornik sodelovati že, ko se podpiše pogodba z izvajalcem.

Gradbeni nadzor mora potekati med samim potekom gradbenih del, saj se le tako lahko zagotovi, da je nadzor popoln in da gradbenemu nadzorniku ne uide nobena napaka ali malomarnost na gradbišču. Po samem zaključku del se nekaterih nevšečnosti namreč ne da tako preprosto odkriti. Zato je nujno, da se gradbeni nadzor začne najkasneje na dan, ko se na gradbišču opravijo prva, začetna gradbena dela.

Kdo lahko opravlja gradbeni nadzor?

Gradbeni nadzor opravlja nadzornik, ki je lahko bodisi projektant ali izvajalec, vendar mora imeti pri gradnji objektivno vlogo tretje osebe oz. neprizadetega opazovalca; to pomeni, da sam ne dela na isti stavbi. Gradbeni nadzornik mora seveda ustrezati pogojem za nadzornika, kar pomeni, da mora imeti primerne strokovne kvalifikacije; navadno je to inženir z dolgoletnimi izkušnjami v stroki.

V gradbenem podjetju GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o. vam lahko na podlagi bogatih izkušenj in strokovnega znanja zajamčimo kvalitetno izvedbo celovitega gradbenega nadzora po ugodni ceni, ukvarjamo pa se tudi z izvajanjem vseh vrst gradbenih del ter vodenjem gradbenih projektov.