STORITVE

GRADBENI INŽENIRING

Kaj sploh je gradbeni inženiring?

Na kratko povedano, gradbeni inženiring obsega vse dejavnosti, povezane z gradnjo objekta in vsemi fazami priprave na ta proces – vse od zbiranja ustrezne dokumentacije do samih postopkov gradbenih del na gradbišču.

V gradbenem podjetju GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o. vam na podlagi bogatih izkušenj strokovne ekipe nudimo celovit pristop do gradnje vašega objekta. Vašo osnovno idejo bomo v okviru načrtovanega proračuna spremenili v funkcionalen in estetsko dovršen končni objekt, pa naj bo ta poslovno-gospodarske ali pa stanovanjske narave.

Kdaj potrebujete gradbeni inženiring?

Če ste pravkar v začetni fazi načrtovanja svojega gradbenega projekta in iščete odgovorne osebe za gradbena dela na svoji bodoči novogradnji, smo pravi naslov, na katerega se lahko obrnete. Po drugi strani lahko za vas prav tako brez težav opravimo tudi vzdrževalna, rekonstrukcijska ali modifikacijska dela na že obstoječem objektu.

Gradbeni inženiring je področje, ki zahteva veliko interdisciplinarnega strokovnega znanja z različnih področij, saj je treba v račun vzeti najrazličnejše faktorje. Pomembno je, da zna odgovorni inženir delati pod pritiskom in učinkovito reševati vsakodnevne manjše in večje praktične zagate med postopkom gradnje.

Katere storitve vam ponujamo v GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o.?

V gradbenem podjetju GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o. bomo tako za vas z veseljem hitro in zanesljivo opravili različne tipe gradbenih, zidarskih, izolacijskih, kleparskih, rušilnih in obnovitvenih del.

Za vas lahko izvedemo tudi druga manjša specifična dela, na primer betoniranje oz. zidanje škarpe, izkop gradbene jame, izkop za kanalizacijo, planiranje terena, betoniranje temeljne plošče konstrukcije ali stopnic, vgradnjo strešnih oken, montažo žleba, odvodnjavanje strehe in še veliko več. S pomočjo svoje strokovne ekipe naročnikom nudimo bogato paleto kvalitetnih storitev, ki zajemajo prav vse, kar potrebujete za gradnjo oz. prenovo svojega objekta. Znajdemo se tako z urejanjem dokumentacije in pridobivanjem različnih dovoljenj kot tudi na vseh praktičnih področjih uresničevanja gradbenega projekta.

Gi zakrajšek projektna slika7

Faze postopka gradnje

1. faza: načrtovanje projekta

V prvi fazi bomo skupaj z vami pripravili natančen projekt za gradbeno dovoljenje, ki bo v največji možni meri sledil vaši prvotni funkcionalni in estetski viziji, seveda v okviru vašega proračuna in možnosti lokacije, na kateri nameravate graditi. V tej fazi je treba poskrbeti za vso dokumentacijo, ki bo naredila pot za pridobitev gradbenega dovoljenja. Narediti je treba tudi arhitekturne načrte in tehnična poročila ter izrisati natančne risbe celotnega objekta novogradnje oz. modifikacije že obstoječega objekta, vse od temeljev pa do strehe in različnih priključkov. V tej fazi bo načrtovani objekt že do potankosti izrisan na papirju, prav tako pa bo narejen tudi časovni in finančni načrt posameznih stopenj gradnje. Dobro načrtovanje je ključ do uspešnega gradbenega projekta.

Ko bo projekt načrtovan do zadnje potankosti in bo vseboval vse zahtevane priloge, soglasja in izjave, ga lahko predložimo na ustrezni upravni enoti.

2. faza: gradnja načrtovanega objekta

Potem, ko imamo enkrat pridobljeno gradbeno dovoljenje, se lahko posvetimo samemu praktičnemu delu izdelave vašega sanjskega gospodarskega ali stanovanjskega objekta. Vodja gradbenega projekta bo prevzel nadzor nad dejavnostmi in postopki na gradbišču in vodil gradbeni dnevnik; odgovoren bo za izpeljavo samega projekta od začetka do konca, nabavo ustreznih gradbenih materialov in sledenje varnostnim pravilom na gradbišču. Vodja gradbenega projekta je lahko le izkušen inženir z dolgoletnimi izkušnjami, ki bo do dela pristopal z veliko mero strokovnega znanja. Vodja gradbenega projekta bo tudi skrbel za iskanje izvajalcev in podizvajalcev, ki bodo zagotovili uspeh gradbenega projekta.

Nadzornik gradbenega projekta bo po drugi strani preverjal vsako stopnjo gradnje in ves čas skrbel, da projekt teče v skladu s pravili, finančnim in časovnim načrtom, da je dokumentacija urejena, da se pri gradnji uporabljajo kakovostni in predvideni materiali ter da dela na gradbišču tečejo gladko in varno. Nadzornik in vodja gradbenega projekta morata oba imeti ustrezno inženirsko strokovno znanje.

3. faza: zaključek gradbenih del in primopredaja

Ko so dela na vašem gradbenem projektu enkrat zaključena in bo vodja gradbenega projekta presodil, da je objekt varen, stabilen in pripravljen na uporabo, bo nastopil trenutek, ko bomo lahko zaprosili za uporabno dovoljenje. To se pridobi na podlagi tehničnega pregleda obravnavanega objekta, njegove funkcionalnosti in varnosti. V postopku tehničnega pregleda se pregleda celoten objekt in se preveri tudi, da je zgrajen v skladu s prvotnim projektom, na podlagi katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obravnavani objekt.

Ko objekt enkrat prestane tehnični pregled in zanj pridobimo uporabno dovoljenje, to pomeni, da je varen za uporabo v skladu s svojo namembnostjo. Po tem se izvede primopredaja.

V gradbenem podjetju GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o. se ukvarjamo z vsemi vrstami gradbenih, zidarskih kleparskih in drugih manjših in večjih dejavnosti s področja gradnje. Obenem imamo bogate izkušnje tudi s področja nadzorovanja gradbenih projektov kot tudi vodenja gradbenih projektov. Ukvarjamo se tudi s tehnično in dokumentacijsko platjo gradbenih projektov in ponujamo celovite storitve s področja načrtovanja, projektiranja, nadzorovanja in same izvedbe gradbenih projektov. Če se odločite za vas, bomo vaš projekt izpeljali strokovno in zanesljivo, v skladu z dogovorjenimi načrti in z visoko stopnjo profesionalnosti.